Trong không gian (Oxyz ), cho đường thẳng (d: , ,((x - 3))(1) = ((y - 4))(1) = ((z - 5))(( - 2)) ) và các điểm (A( (3 + m; , ,4 + m; , ,5 - 2m) ) ), (B( (4 - n; , ,5 - n; , ,3 + 2n) ) ) với (m, , ,n ) là các số thực. Khẳng định nào sau đây đúng?


Câu 86946 Thông hiểu

Trong không gian \(Oxyz\), cho đường thẳng \(d:\,\,\dfrac{{x - 3}}{1} = \dfrac{{y - 4}}{1} = \dfrac{{z - 5}}{{ - 2}}\) và các điểm \(A\left( {3 + m;\,\,4 + m;\,\,5 - 2m} \right)\), \(B\left( {4 - n;\,\,5 - n;\,\,3 + 2n} \right)\) với \(m,\,\,n\) là các số thực. Khẳng định nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Thay trực tiếp tọa độ các điểm \(A,\,\,B\) vào phương trình đường thẳng \(d\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.