X, Y, Z là 3 nguyên tố hoá học. Tổng số hạt mang điện trong 3 phân tử X2Y, ZY2 và X2Z là 200. Số hạt mang điện của X2Y=15/16 lần số hạt mang điện của ZY2. Ở trạng thái cơ bản nguyên tử Z có số electron s< =8, số electron p=1,667 lần số electron s. R là phân tử hợp chất giữa X,Y,Z gồm 6 nguyên tử. Hãy xác định số hạt mang điện của phân tử R


Câu 87195 Vận dụng cao

X, Y, Z là 3 nguyên tố hoá học. Tổng số hạt mang điện trong 3 phân tử X2Y, ZY2 và X2Z là 200. Số hạt mang điện của X2Y=15/16 lần số hạt mang điện của ZY2. Ở trạng thái cơ bản nguyên tử Z có số electron s< =8, số electron p=1,667 lần số electron s. R là phân tử hợp chất giữa X,Y,Z gồm 6 nguyên tử. Hãy xác định số hạt mang điện của phân tử R


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

* Xét Z: 

+ Số electron s <= 8

+ Số electron p = 1,667 số electron s
Thay số electron = 1, 2, 3, ..., 8 vào thì thấy có 1 trường hợp duy nhất thỏa mãn là:

Số electron s = 6 và số electron p = 10

Vậy cấu hình e của Z là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 => ZZ = 16 => Z là lưu huỳnh

* Giả sử X có số e = p = ZX và Y có e = p = ZY

(4ZX + 2ZY) + (2.16 + 4.ZY) + (4ZX + 2.16) = 200 (1)

4ZX + 2ZY = 15/16.(2.16 + 4.ZY) (2)

giải hệ (1) và (2) => ZX ; ZY =?

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.