Hợp chất A được tạo thành từ các ion X3+ và Y2 -(X, Y là kí hiệu các nguyên tố chưa biết). Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong một phân tử A bằng 224, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 64 hạt. Số khối của X lớn hơn số khối của Y là 36 đơn vị. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong X3+ nhiều hơn trong Y2- là 47 hạt. Công thức phân tử của A là


Câu 87197 Vận dụng cao

Hợp chất A được tạo thành từ các ion X3+ và Y2 -(X, Y là kí hiệu các nguyên tố chưa biết). Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong một phân tử A bằng 224, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 64 hạt. Số khối của X lớn hơn số khối của Y là 36 đơn vị. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong X3+ nhiều hơn trong Y2- là 47 hạt. Công thức phân tử của A là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xác định được công thức phân tử tổng quát của A. Dựa vào mối quan hệ giữa các loại hạt, giải hệ phương trình tìm ra số hạt P, N, E trong A.Từ đó giài tìm ra số hạt P, N, E trong X và Y → xác định CTPT của A. (chú ý: tổng số hạt trong 1 ion cần phải thêm (ion âm) hoặc bớt (ion dương))

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.