Giả thiết trong mạng tinh thể, các nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 74% về thể tích, phần còn lại là các khe rỗng, cho nguyên tử khối trung bình của Fe là 55,85. Biết ở 20oC, khối lượng riêng của sắt là 7,87 gam/cm3. Bán kính nguyên tử của Fe là:


Câu 87201 Vận dụng cao

Giả thiết trong mạng tinh thể, các nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 74% về thể tích, phần còn lại là các khe rỗng, cho nguyên tử khối trung bình của Fe là 55,85. Biết ở 20oC, khối lượng riêng của sắt là 7,87 gam/cm3. Bán kính nguyên tử của Fe là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.