Đốt cháy hoàn toàn 13 gam bột một kim loại hóa trị II trong oxi dư, thu được chất rắn X có khối lượng 16,2 gam. Kim loại đó là


Câu 87250 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn 13 gam bột một kim loại hóa trị II trong oxi dư, thu được chất rắn X có khối lượng 16,2 gam. Kim loại đó là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng bảo toàn khối lượng tính được mO2 ⟹ nO2 = ?

Từ đó tính được nA và tìm được MA dựa theo PTHH: 2A + O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2AO

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.