Đốt cháy hoàn toàn 9,4 gam hỗn hợp ancol etylic C2H5OH và ancol metylic CH3OH (tỉ lệ số mol lần lượt là 2: 3) cần dùng bao nhiêu lít khí oxi ở đktc. Biết sản phẩm sau phản ứng thu được chỉ gồm CO2 và H2O?


Câu 87252 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn 9,4 gam hỗn hợp ancol etylic C2H5OH và ancol metylic CH3OH (tỉ lệ số mol lần lượt là 2: 3) cần dùng bao nhiêu lít khí oxi ở đktc. Biết sản phẩm sau phản ứng thu được chỉ gồm CO2 và H2O?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đặt số mol C2H5OH = 2x (mol) ⟹ số mol CH3OH = 3x (mol).

Dựa vào dữ kiện 9,4gam tìm được x =? Từ đó tính được số mol mỗi chất.

Viết PT cháy của mỗi chất, đặt số mol O2 theo số mol C2H5OH và CH3OH.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.