Tính thể tích O2 ở đktc cần dùng để đốt cháy hết 1,2kg C.


Câu 87267 Vận dụng

Tính thể tích O2 ở đktc cần dùng để đốt cháy hết 1,2kg C.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Viết PTHH và tính số mol O2 theo số mol của C → VO2

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.