Cho hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (( O ) ) cắt nhau tại M, biết (góc (AMB) = (50^0) ) .

Cho hai tiếp tuyến tại $A$ và $B$ của đường tròn \(\left( O \right)\) cắt nhau tại M, biết \(\widehat {AMB} = {50^0}\) .


Câu 8747 Thông hiểu

Tính \(\widehat {AMO}\) và \(\widehat {BOM}\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

Xem lời giải


Câu 8746 Thông hiểu

Số đo cung \(AB\) nhỏ và số đo cung \(AB\) lớn lần lượt là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng định lý tổng các góc trong tứ giác và số đo cung.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.