Khi cho M tác dụng vừa đủ với khí clo thu được MCl2, trong đó M chiếm 47,41% về khối lượng. Xác định kim loại M.


Câu 87485 Vận dụng

Khi cho M tác dụng vừa đủ với khí clo thu được MCl2, trong đó M chiếm 47,41% về khối lượng. Xác định kim loại M.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào công thức tính phần trăm khối lượng nguyên tố trong công thức hóa học để tìm M

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.