Cho 8,7 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đậm đặc sinh ra V lít khí Cl2 (ở đktc). Hiệu suất phản ứng là 85%. V có giá trị là:


Câu 87502 Vận dụng

Cho 8,7 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đậm đặc sinh ra V lít khí Cl2 (ở đktc). Hiệu suất phản ứng là 85%. V có giá trị là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tính toán theo PTHH: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2 H2O +Cl2

Sử dụng công thức tính hiệu suất:  \(H\%  = \frac{{{n_{tt}}}}{{{n_{lt}}}}.100\% \), số mol bên tham gia là số mol lý thuyết

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.