Cho đường tròn (( (O;R) ) ), lấy điểm (M ) nằm ngoài (( O ) ) sao cho (OM = 2R. ) Từ M kẻ tiếp tuyến (MA ) và (MB ) với (( O ) ) ( (A,B ) là các tiếp điểm).

Cho đường tròn \(\left( {O;R} \right)\), lấy điểm \(M\) nằm ngoài \(\left( O \right)\) sao cho \(OM = 2R.\) Từ M kẻ tiếp tuyến \(MA\) và \(MB\) với \(\left( O \right)\) (\(A,B\) là các tiếp điểm).


Câu 8751 Thông hiểu

Số đo góc $\widehat {AOM}$ là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn

Xem lời giải


Câu 8750 Vận dụng

Số đo cung \(AB\) nhỏ là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau và số đo cung

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.