Giải hệ phương trình: (( căn (2x + 3)  + căn (4 - y)  = 4( rm(    ))( 1 ) căn (2y + 3)  + căn (4 - x)  = 4( rm(    ))( 2 ) right. )


Câu 87548 Vận dụng cao

Giải hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}\sqrt {2x + 3}  + \sqrt {4 - y}  = 4{\rm{    }}\left( 1 \right)\\\sqrt {2y + 3}  + \sqrt {4 - x}  = 4{\rm{    }}\left( 2 \right)\end{array} \right.\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Thay đổi vị trí x và y cho nhau thì phương trình \(\left( 1 \right)\) trở thành phương trình \(\left( 2 \right)\) và hệ không thay đổi \( \Rightarrow \) hệ đối xứng loại II. \( \to \) Phương pháp: Lấy vế trừ theo vế. Nên ta có lời giải sau:

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.