Cho (( (O;R) ) ) và dây cung (MN = Rcăn 3 . ) Kẻ (OI ) vuông góc với (MN ) tại I .

Cho \(\left( {O;R} \right)\) và dây cung \(MN = R\sqrt 3 .\) Kẻ \(OI\) vuông góc với \(MN\) tại $I$ .


Câu 8754 Vận dụng

Tính độ dài \(OI\) theo $R$ .


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng liên hệ giữa đường kính và dây cung.

Sử dụng định lý Pytago.

Xem lời giải


Câu 8753 Vận dụng

Tính số đo cung nhỏ $MN.$ 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn và số đo cung

“Số đo cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó”

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.