Cho tam giác (ABC ) cân tại A . Vẽ đường tròn tâm O, đường kính (BC ). Đường tròn (( O ) ) cắt AB, AC lần lượt tại (I,K. )  

Cho tam giác \(ABC\) cân tại $A$ . Vẽ đường tròn tâm $O$, đường kính \(BC\). Đường tròn \(\left( O \right)\) cắt $AB$, $AC$ lần lượt tại \(I,K.\)

 


Câu 8757 Vận dụng

So sánh các cung nhỏ $BI$ và cung nhỏ $CK$


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng tam giác bằng nhau

So sánh hai cung

Xem lời giải


Câu 8756 Vận dụng

Tính $\widehat {IOK}$ biết $\widehat {BAC} = 40^\circ $


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng tổng các góc trong tam giác

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.