Cho đường tròn (( (O;R) ). ) Gọi (H ) là trung điểm của bán kính (OA ). Dây (CD ) vuông góc với (OA ) tại H . Tính số đo cung lớn (CD. )


Câu 8759 Vận dụng

Cho đường tròn \(\left( {O;R} \right).\) Gọi \(H\) là trung điểm của bán kính \(OA\). Dây \(CD\) vuông góc với \(OA\) tại $H$ . Tính số đo cung lớn \(CD.\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Sử dụng liên hệ giữa đường kính và dây

+) Kiến thức về số đo cung

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.