Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part. The government recently launched a national road safety campaign.


Câu 87634 Nhận biết

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part.

The government recently launched a national road safety campaign.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.