Một tên lửa vũ trụ khi bắt đầu rời bệ phóng trong giây đầu tiên đã phụt ra một lượng khí đốt 1300 kg với vận tốc 2500m/s. Lực đẩy tên lửa tại thời điểm đó là :


Câu 87689 Vận dụng

Một tên lửa vũ trụ khi bắt đầu rời bệ phóng trong giây đầu tiên đã phụt ra một lượng khí đốt 1300 kg với vận tốc 2500m/s. Lực đẩy tên lửa tại thời điểm đó là :


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Động lượng \(\overrightarrow p \)của một vật là một vecto cùng hướng với vận tốc của vật và được xác định bởi công thức: \(\overrightarrow p  = m.\overrightarrow v \)

Độ biến thiên động lượng: \(\overrightarrow {\Delta p}  = \overrightarrow {{p_2}}  - \overrightarrow {{p_1}} \)

+ Xung của lực: \(\overrightarrow F  = \dfrac{{\overrightarrow p }}{{\Delta t}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.