Hai vật có khối lượng m1 = 1kg, m2 = 3kg chuyển động với các tốc độ v1 = 3m/s và v2 = 1m/s. Tìm tổng động lượng của hệ trong các trường hợp a)  ( overrightarrow ((v_1)) ) và  ( overrightarrow ((v_2)) )cùng hướng b)  ( overrightarrow ((v_1)) ) và  ( overrightarrow ((v_2)) )cùng phương, ngược chiều c)  ( overrightarrow ((v_1)) ) và  ( overrightarrow ((v_2)) )vuông góc nhau


Câu 87691 Vận dụng

Hai vật có khối lượng m1 = 1kg, m2 = 3kg chuyển động với các tốc độ v1 = 3m/s và v2 = 1m/s. Tìm tổng động lượng của hệ trong các trường hợp

a) \(\overrightarrow {{v_1}} \) và \(\overrightarrow {{v_2}} \)cùng hướng

b) \(\overrightarrow {{v_1}} \) và \(\overrightarrow {{v_2}} \)cùng phương, ngược chiều

c) \(\overrightarrow {{v_1}} \) và \(\overrightarrow {{v_2}} \)vuông góc nhau


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Động lượng: \(\overrightarrow p  = m.\overrightarrow v  \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow p \,\, \uparrow  \uparrow \,\,\overrightarrow v \\p = m.v\end{array} \right.\)

Động lượng của hệ: \(\overrightarrow p  = \overrightarrow {{p_1}}  + \overrightarrow {{p_2}} \)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.