Một khẩu đại bác có khối lượng 4 tấn, bắn đi một viên đạn theo phương ngang có khối lượng 10 kg với vận tốc 400 m/s. Coi như lúc đầu hệ đại bác và đạn đứng yên. Vận tốc giật lùi của đại bác là:


Câu 87695 Vận dụng

Một khẩu đại bác có khối lượng 4 tấn, bắn đi một viên đạn theo phương ngang có khối lượng 10 kg với vận tốc 400 m/s. Coi như lúc đầu hệ đại bác và đạn đứng yên. Vận tốc giật lùi của đại bác là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ vật: 

\(\overrightarrow {{p_{tr}}} = \overrightarrow {{p_s}} \)

Biểu thức động lượng: 

\(\overrightarrow p = m.\overrightarrow v \)

Ban đầu hệ đứng yên nên: 

\(\overrightarrow {{p_{tr}}} = 0\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.