Cho a gam dung dịch H2SO4 có nồng độ A% tác dụng hết với lượng hỗn hơp 2 kim loại Na và Mg (kim loại lấy dư) thấy lượng H2 tạo ra là 0,05a gam. Giá trị của A% là


Câu 87719 Vận dụng cao

Cho a gam dung dịch H2SO4 có nồng độ A% tác dụng hết với lượng hỗn hơp 2 kim loại Na và Mg (kim loại lấy dư) thấy lượng H2 tạo ra là 0,05a gam. Giá trị của A% là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đặt khối lượng dung dịch H2SO4 có a = 100 (g) → nH2SO4 = ? → nH2O(có trong dd H2SO4) = ?

Dựa vào đề bài tính được nH2 = 2,5 (mol)

PTHH xảy ra: 2Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2↑   (1)

                       Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑     (2)

                       2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑     (3)

Theo PTHH (1), (2) và (3) ta thấy:

\(\sum {{n_{H_2^{}(1) + (2) + (3)}} = \sum {{n_{{H_2}S{O_4}}} + \frac{1}{2}} } {n_{{H_2}O}}\)

Thay số ta tính được %A = ?

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.