Giải phương trình (cos 2x + cos 4x + cos 6x = cos xcos 2xcos 3x + 2 ).


Câu 87892 Vận dụng cao

Giải phương trình \(\cos 2x + \cos 4x + \cos 6x = \cos x\cos 2x\cos 3x + 2\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng: \(\cos a\cos b = \dfrac{1}{2}\left[ {\cos \left( {a + b} \right) + \cos \left( {a - b} \right)} \right]\).

- Sử dụng công thức nhân đôi: \(\cos 2\alpha  = 2{\cos ^2}\alpha  - 1\).

- Đưa phương trình về dạng phương trình bậc ba đối với 1 hàm số lượng giác.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.