Giải phương trình (8sin x = ((căn 3 ))((cos x)) + (1)((sin x)) ).


Câu 87895 Vận dụng

Giải phương trình \(8\sin x = \dfrac{{\sqrt 3 }}{{\cos x}} + \dfrac{1}{{\sin x}}\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tìm ĐKXĐ.

- Quy đồng.

- Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng: \(\sin a\sin b =  - \dfrac{1}{2}\left[ {\cos \left( {a + b} \right) - \cos \left( {a - b} \right)} \right]\).

- Giải phương trình lượng giác dạng \(a\sin x + b\cos x = c\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.