Giải phương trình (( (sin x + căn 3 cos x) ).sin 3x = 2 ).


Câu 87898 Vận dụng

Giải phương trình \(\left( {\sin x + \sqrt 3 \cos x} \right).\sin 3x = 2\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Sử dụng biến đổi:\(\sin x + \sqrt 3 \cos x = 2\sin \left( {x + \dfrac{\pi }{3}} \right)\).

- Giải phương trình lượng giác cơ bản: \(\cos x =  - 1 \Leftrightarrow x = \pi  + k2\pi \,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\), \(\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi \,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.