Giải phương trình (sin 3x - sin x + sin 2x = 0 ).


Câu 87909 Vận dụng

Giải phương trình \(\sin 3x - \sin x + \sin 2x = 0\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích: \(\sin a - \sin b = 2\cos \dfrac{{a + b}}{2}\sin \dfrac{{a - b}}{2}\) và công thức nhân đôi \(\sin 2x = 2\sin x\cos x\).

- Đưa phương trình đã cho về dạng tích.

- Sử dụng biến đổi: \(\).

- Giải phương trình lượng giác cơ bản: \(\cos x = \cos \alpha  \Leftrightarrow x =  \pm \alpha  + k2\pi \,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.