Từ các chữ số (0;1;2;3;4;5 ) có thể lập được bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau.


Câu 87922 Vận dụng

Từ các chữ số \(0;1;2;3;4;5\) có thể lập được bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng hai qui tắc đếm cơ bản

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.