Có bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau được thành lập từ tập (A = ( (1;2;3;4;5;6;7;8) ) ) sao cho số đó chia hết cho 1111?


Câu 87923 Vận dụng cao

Có bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau được thành lập từ tập \(A = \left\{ {1;2;3;4;5;6;7;8} \right\}\) sao cho số đó chia hết cho 1111?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất chia hết và phương pháp chặn.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.