Cho ((( (1 + 2x) )^n) = (a_0) + (a_1)(x^1) + ... + (a_n)(x^n). ) Biết  ((a_0) + (((a_1)))(2) + (((a_2)))(((2^2))) + ... + (((a_n)))(((2^n))) = 4096. ) Số lớn nhất trong các số ((a_0),(a_1),(a_2),...,(a_n) ) có giá trị bằng


Câu 87978 Vận dụng cao

Cho \({\left( {1 + 2x} \right)^n} = {a_0} + {a_1}{x^1} + ... + {a_n}{x^n}.\) Biết  \({a_0} + \dfrac{{{a_1}}}{2} + \dfrac{{{a_2}}}{{{2^2}}} + ... + \dfrac{{{a_n}}}{{{2^n}}} = 4096.\) Số lớn nhất trong các số \({a_0},{a_1},{a_2},...,{a_n}\) có giá trị bằng


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.