Tìm hệ số của ((x^5) ) trong khai triển thành đa thức của ((( (2 - 3x) )^(2n)), ) biết (n ) là số nguyên dương thỏa mãn: (C_(2n + 1)^0 + C_(2n + 1)^2 + C_(2n + 1)^4 + ... + C_(2n + 1)^(2n) = 1024. )


Câu 87985 Vận dụng

Tìm hệ số của \({x^5}\) trong khai triển thành đa thức của \({\left( {2 - 3x} \right)^{2n}},\) biết \(n\) là số nguyên dương thỏa mãn: \(C_{2n + 1}^0 + C_{2n + 1}^2 + C_{2n + 1}^4 + ... + C_{2n + 1}^{2n} = 1024.\)


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.