Một vật có khối lượng 1 kg được ném thẳng đứng lên từ mặt đất với vận tốc đầu là 10 m/s. Lấy g = 10 m/s2. a) Tính động năng, thế năng, của vật ở mặt đất và ở vị trí có độ cao cực đại? b) Tính độ cao cực đại? c) Ở độ cao nào thế năng của vật bằng 1/3 động năng của nó?


Câu 88042 Vận dụng

Một vật có khối lượng 1 kg được ném thẳng đứng lên từ mặt đất với vận tốc đầu là 10 m/s. Lấy g = 10 m/s2.

a) Tính động năng, thế năng, của vật ở mặt đất và ở vị trí có độ cao cực đại?

b) Tính độ cao cực đại?

c) Ở độ cao nào thế năng của vật bằng 1/3 động năng của nó?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Động năng của vật Wđ = 0,5mv2

Thế năng của vật Wt = mgh

Cơ năng = động năng + thế năng

Vật chỉ chịu tác dụng của lực thế thì cơ năng bảo toàn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.