Một ADN có A = 450, tỷ lệ A/G = 3/2. Số nucleotit từng loại của ADN là


Câu 88210 Vận dụng

Một ADN có A = 450, tỷ lệ A/G = 3/2. Số nucleotit từng loại của ADN là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Do A = T, G = X và A+ G = 50%

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.