Nhận xét nào sau đây sai về các thể đột biến  số lượng NST?


Câu 88212 Vận dụng

Nhận xét nào sau đây sai về các thể đột biến  số lượng NST?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đột biến số lượng NST là những thay đổi về số lượng của một vài cặp hoặc tất cả các cặp NST.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.