Cho hình chóp S.ABC trong đó SA,( rm( ))AB,( rm( ))BC đôi một vuông góc và SA = AB = BC = 1. Khoảng cách giữa hai điểm S và C nhận giá trị nào trong các giá trị sau ?


Câu 8827 Nhận biết

Cho hình chóp $S.ABC$ trong đó $SA,{\rm{ }}AB,{\rm{ }}BC$ đôi một vuông góc và $SA = AB = BC = 1.$ Khoảng cách giữa hai điểm $S$ và $C$ nhận giá trị nào trong các giá trị sau ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Chứng minh \(SA \bot \left( {ABC} \right)\) rồi suy ra \(SA \bot AC\)

- Sử dụng định lý Pi-ta-go cho tam giác vuông \(SAC\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.