Cho hình chóp A.BCD có cạnh AC vuông góc ( (BCD) ) và BCD  là tam giác đều cạnh bằng a. Biết AC = acăn 2 và M là trung điểm của BD. Khoảng cách từ C đến đường thẳng AM bằng


Câu 8828 Nhận biết

Cho hình chóp $A.BCD$ có cạnh $AC \bot \left( {BCD} \right)$ và $BCD$  là tam giác đều cạnh bằng $a.$ Biết $AC = a\sqrt 2 $ và $M$ là trung điểm của $BD.$ Khoảng cách từ $C$ đến đường thẳng $AM$ bằng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Dựng hình chiếu \(H\) của \(C\) trên \(AM\).

- Sử dụng các hệ thức trong tam giác vuông để tính \(CH\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.