Nội dung sau về tác giả Hồ Biểu Chánh đúng hay sai? “Thuở nhỏ, ông học chữ Nho, sau học chữ quốc ngữ, làm công chức ở nhiều nơi, am hiểu sâu sắc cuộc sống và con người Bắc Bộ”

...