Nội dung sau về tác giả Hồ Biểu Chánh đúng hay sai? “Hồ Biểu Chánh sáng tác đều đặn, cần mẫn, thử sức trong nhiều lĩnh vực nhưng nổi tiếng hơn cả trong lĩnh vực truyện ngắn.”

...