Hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a. Gọi (H ) là trung điểm của (BC ), khoảng cách từ S đến (AH ) bằng:


Câu 8831 Nhận biết

Hình chóp đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng $3a,$ cạnh bên bằng $2a$. Gọi \(H\) là trung điểm của \(BC\), khoảng cách từ $S$ đến \(AH\) bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Dựng hình chiếu của \(S\) trên mặt đáy.

- Chứng minh khoảng cách cần tìm chính là khoảng cách từ \(S\) lên mặt đáy.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.