Cho hình chóp (S.ABCD )có đáy là hình vuông cạnh (a ). Đường thẳng (SA ) vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi (M ) là trung điểm của (CD ). Khoảng cách từ (M ) đến (SA ) nhận giá trị nào trong các giá trị sau?


Câu 8832 Thông hiểu

Cho hình chóp \(S.ABCD\)có đáy là hình vuông cạnh \(a\). Đường thẳng \(SA\) vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi \(M\) là trung điểm của \(CD\). Khoảng cách từ \(M\) đến \(SA\) nhận giá trị nào trong các giá trị sau?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Chứng minh khoảng cách cần tìm là \(MA\) và tính khoảng cách đó.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.