Cho hình chóp A.BCDcó cạnh AC vuông góc ( (BCD) )và BCD là tam giác đều cạnh bằng a. Biết AC = acăn 2 , khoảng cách từ A đến đường thẳng BD bằng:


Câu 8833 Nhận biết

Cho hình chóp $A.BCD$có cạnh $AC \bot \left( {BCD} \right)$và $BCD$ là tam giác đều cạnh bằng $a$. Biết $AC = a\sqrt 2 $, khoảng cách từ $A$ đến đường thẳng $BD$ bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Gọi \(M\) là trung điểm của \(BD\) và chứng minh khoảng cách cần tìm là \(AM\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.