Cho hình chóp S.ABCDcó SA vuông góc ( (ABCD) ), đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng a và hat B = 60độ . Biết SA = 2a. Tính khoảng cách từ A đến SC.


Câu 8834 Nhận biết

Cho hình chóp $S.ABCD$có $SA \bot \left( {ABCD} \right)$, đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh bằng $a$ và $\hat B = 60^\circ $. Biết $SA = 2a$. Tính khoảng cách từ $A$ đến $SC$.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựng hình chiếu của \(A\) trên \(SC\) và tính khoảng cách dựa vào hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.