Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc ( (ABCD) ), SA = 2a, ABCD là hình vuông cạnh bằng a. Gọi O là tâm của ABCD, tính khoảng cách từ O đến SC.


Câu 8835 Thông hiểu

Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \bot \left( {ABCD} \right)$, $SA = 2a$, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $a$. Gọi $O$ là tâm của $ABCD$, tính khoảng cách từ $O$ đến $SC$.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kẻ \(OH \bot SC\) và tính độ dài \(OH\) dựa vào tam giác đồng dạng và một số hệ thức giữa cạnh và đường coa trong tam giác vuông.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.