Nội dung nào dưới đây không phải là bài học rút ra từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) đối với việc bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới hiện nay?


Câu 88532 Vận dụng cao

Nội dung nào dưới đây không phải là bài học rút ra từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) đối với việc bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới hiện nay?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

phân tích, liên hệ

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.