Khi các nước đế quốc, thực dân đặt chân đến xâm lược, hầu hết chế độ phong kiến ở các nước châu Á và châu Phi đều


Câu 88693 Vận dụng

Khi các nước đế quốc, thực dân đặt chân đến xâm lược, hầu hết chế độ phong kiến ở các nước châu Á và châu Phi đều


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

phân tích, so sánh. 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.