Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh trong quá trình đấu tranh chống lại quá trình xâm lược của đế quốc, thực dân thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX có những nước nào vẫn giữ được độc lập?


Câu 88702 Vận dụng cao

Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh trong quá trình đấu tranh chống lại quá trình xâm lược của đế quốc, thực dân thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX có những nước nào vẫn giữ được độc lập?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

liên hệ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.