So với cuộc kháng chiến của nhân dân ba tỉnh miền Đông Nam kì, điểm mới nổi bật cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ba tỉnh Miền Tây là


Câu 88711 Vận dụng

So với cuộc kháng chiến của nhân dân ba tỉnh miền Đông Nam kì, điểm mới nổi bật cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ba tỉnh Miền Tây là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

phân tích, so sánh

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.