Sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào có tiên quan với nhau như thế nào?


Câu 88721 Vận dụng

Sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào có tiên quan với nhau như thế nào?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.