Sắp xếp các tỉnh sau theo thứ tự thời gian bị thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1867? 1. Đà Nẵng.  2. Gia Định.  3. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì.  4. Ba tỉnh miền Đông Nam Kì


Câu 88736 Vận dụng

Sắp xếp các tỉnh sau theo thứ tự thời gian bị thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1867?

1. Đà Nẵng. 

2. Gia Định. 

3. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì. 

4. Ba tỉnh miền Đông Nam Kì


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

sắp xếp.

Xem lời giải

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.