Nhận xét nào là đúng về tình hình quân đội Việt Nam dưới triều Nguyễn?


Câu 88739 Vận dụng

Nhận xét nào là đúng về tình hình quân đội Việt Nam dưới triều Nguyễn?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Nhận xét, đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.