Để đánh đuổi thực dân Pháp bằng con đường bạo lực cách mạng, Việt Nam Quang phục hội đã thành lập tổ chức có tên gọi là gì?


Câu 89015 Vận dụng cao

Để đánh đuổi thực dân Pháp bằng con đường bạo lực cách mạng, Việt Nam Quang phục hội đã thành lập tổ chức có tên gọi là gì?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

liên hệ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.