Cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế khi làm thí nghiệm với hai vật dẫn có điện trở khác nhau ((R_1) # (R_2) ) như Hình vẽ 5. Biết tổng điện trở của chúng là (36 , ,ôm ). Độ lớn của mỗi điện trở là


Câu 89140 Vận dụng

Cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế khi làm thí nghiệm với hai vật dẫn có điện trở khác nhau \({R_1} \ne {R_2}\) như Hình vẽ 5. Biết tổng điện trở của chúng là \(36\,\,\Omega \). Độ lớn của mỗi điện trở là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Khai thác thông tin từ đồ thị

Biểu thức định luật Ôm: \(I = \frac{U}{R}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.