Cho mạch điện gồm R1  = 3Ω và biến trở R2 được mắc song song nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi U = 8V. a) Biết R2 = 6Ω, tính điện trở tương đương của đoạn mạch b) Điều chỉnh biến trở R2 để cường độ dòng điện qua mạch là 5A. Tính giá trị điện trở của biến trở tham gia vào mạch khi đó?


Câu 89188 Vận dụng

Cho mạch điện gồm R1  = 3Ω và biến trở R2 được mắc song song nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi U = 8V.

a) Biết R2 = 6Ω, tính điện trở tương đương của đoạn mạch

b) Điều chỉnh biến trở R2 để cường độ dòng điện qua mạch là 5A. Tính giá trị điện trở của biến trở tham gia vào mạch khi đó?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch song song:  \(\dfrac{1}{{{R_{td}}}} = \dfrac{1}{{{R_1}}} + \dfrac{1}{{{R_2}}}\)

b) Áp dụng công thức định luật Ôm: \(I = \dfrac{U}{{{R_{t{\rm{d}}}}}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com